KAS

De kascontrolecommissie controleert de financiele rapportage van de penningmeester en verleent, als de rapportage als voldoende beoordeeld wordt, decharge.

Dollar biljetten

Leden

- Tessa Aarden

- Richard Aarts