COVID-19

Hoe vervelend het ook is, we ontkomen niet aan het Covid-19 virus en nemen het daarom als vereniging ook zeer serieus. Aangezien wij onze wedstrijden in de Galgenwaard spelen samen met twee andere verenigingen hebben wij in overleg met elkaar de volgende regels op een rij gezet zodat daar geen verwarring in zal ontstaan: 

Voor de wedstrijd: 

 • Kom niet te vroeg naar de sporthal voorafgaand aan je wedstrijd. 

 • Omkleden mag in de kleedkamer, wel met 1,5 meter afstand

 • Bij wedstrijden om 19.30 ben je welkom vanaf 19.10 in de zaal. Tenzij de zaal al eerder leeg is. 

 • Bij wedstrijden om 21.30 ben je welkom vanaf 21.10 

 • Zorg dat het DWF al volledig is ingevuld! 

 • De scheidsrechter maakt tijdens de toss afspraken met de aanvoerders over het desinfecteren van de  gebruikte materialen. 

 • Wacht buiten, in de centrale hal, op de tribune of in de kantine tot je veld vrij is.

 • In de centrale hal zijn toiletten 

 • De zaal is te zien vanuit de centrale hal. Wil je toch even kijken hoe lang het nog ongeveer duurt? Laat dan één persoon van je team even naar de zaal lopen. 

 • Ga naar de zaal wanneer het andere team naar een kleedkamer of de centrale hal is. 

Tijdens de wedstrijd: 

 • Houdt buiten het veld, maar dus ook als coach en wisselspeler, zoveel mogelijk afstand van elkaar.

 • Neem bij voorkeur 1, maar maximaal 2 coaches mee de zaal in. Overige betrokkenen nemen plaats op de tribune

 • Uitbundig zingen mag niet, klappen, zwaaien en dansjes (op afstand!) natuurlijk wel! 

 • Er is plaats voor één teller achter de teltafel. 

 • Bij de kennismaking tussen scheidsrechter en aanvoerder houdt dan 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 • Het groeten van de tegenstander gebeurt op afstand. Loop langs elkaar over je eigen 3-meterlijn en groet elkaar en de scheidsrechter op afstand. 

 • Tijdens de wedstrijden zijn enkel spelers, scheidsrechters, tellers en coaches in de zaal aanwezig 

Na de wedstrijd: 

 • Verlaat de wedstrijdzaal ook zo snel mogelijk na je wedstrijd tenzij je nog een taak hebt.

 • Kom je afgesproken taken na m.b.t. desinfectie

 • Als je de zaal verlaat; zorg dan dat je ál je spullen mee hebt, en dat je zélf je afval in de container gooit/meeneemt. 

Tot slot: 

 • Volg natuurlijk altijd de aanwijzingen van de zaalwacht en/of beheerder op.

Utrechts beste sportkantine, de Heksenketel is geopend! De regels staan hiervan zijn hier te vinden.

 

Verder hebben wij vanuit de gemeente Utrecht, SportUtrecht, Vastgoed Utrecht en natuurlijk het RIVM richtlijnen ontvangen waar wij ons aan houden. Hier staan ze overzichtelijk op een rijtje:

Basis regels sporten en corona

 • Tijdens het sporten mag spelcontact gemaakt worden.

 • Voor en na het sporten houden sporters 1,5 meter afstand. Voor sporters jonger dan 13 jaar geldt de afstandsregel niet. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden; wel tot de trainers, coaches en toeschouwers.

 • Er worden geen handen geschud door de sporters.

 • Sporters komen in sportkleding naar de vereniging. Houd er rekening mee dat ook in de kleedkamer de 1,5 meter afstand gewaarborgd dient te worden. Zorg indien mogelijk voor ventilatie van de ruimte door bijvoorbeeld een raam te openen.

 • Toiletgebruik is toegestaan.

 • Het aantal sporters en begeleiders is niet groter dan noodzakelijk voor de training en/of (oefen)wedstrijd.

 • Elke vereniging heeft tijdens het gebruik van de locatie een corona-verantwoordelijke die herkenbaar en aanspreekbaar is op uw locatie.

 • Lees ook nog een keer het sportprotocol van NOC*NSF goed door.

Regels specifiek voor beheerde binnensport accommodaties– Sporthallen

 • Volg de routing op de accommodatie om de 1,5 meter zo goed mogelijk te waarborgen.

 • Volg instructies van de beheerder op.

 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.

 • De kans is groot dat uw vereniging met meerdere teams of met andere verenigingen tegelijk op de locatie aanwezig is. Houd ook met hen de 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte.

 • Toeschouwers zijn toegestaan als zij 1,5 meter afstand houden; dit geldt in de kantine en op de tribune. Op de tribune houdt u 4 stoelen tussen de persoon naast u. Ga niet achter elkaar zitten.

 • Aan het ontvangen van toeschouwers zijn extra maatregelen verbonden:

  • Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.

  • Houd er rekening mee dat als sporter, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd of training zij tellen als toeschouwer, tenzij zij de locatie verlaten.

  • Tot 100 toeschouwers zijn toegestaan zonder reservering en zonder gezondheidscheck, wel moeten zij geplaceerd worden en moeten zij 1,5 meter afstand houden.

  • Indien er op piekmomenten meer dan 100 toeschouwers verwacht worden, dan is het verplicht toeschouwers vooraf te laten reserveren, een gezondheidscheck af te nemen en te placeren. Doe dit de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen;

  • In geval er sprake is van meerdere speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie, gelden de hierboven genoemde aantallen toeschouwers per parcours, sectoren, sportveld, zaal etc., is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet met elkaar (bijvoorbeeld in de sportkantine).

 • Voor de sportkantine gelden ook maximale aantallen bezoekers die aan tafel moeten zitten en zich moeten registeren. Hoeveel mensen zijn toegestaan in de (sport)kantine hangt af van de 1,5 meter afstand die aan gehouden moet worden.

Regels specifiek voor onbeheerde binnensport accommodaties – gymzalen

 • Om voldoende afstand met de volgende groep gebruikers te waarborgen, verzoeken wij u 5 minuten voor het einde van de gehuurde tijd de zaal te verlaten.

 •  Beperk het aantrekken van toeschouwers. Toeschouwers zijn toegestaan als zij 1,5 meter afstand houden en een zitplaats/staanplaats hebben toegewezen gekregen.

 • Als het mogelijk is in de zaal, dan kunt u de nooddeur of ramen openen voor extra ventilatie. Deze sluit u na gebruik weer af.

Mochten er toch vragen of onduidelijkheden zijn dan is het bestuur altijd bereikbaar via bestuur@vvboni.nl. De website sportutrecht.nl/sport-en-coronavirus wordt actueel gehouden en aangevuld met nieuwe informatie, hier worden ook veel vragen beantwoord. 

Zolang wij ons als vereniging aan deze regels houden kunnen wij hetgeen blijven doen waar we zo van houden: Volleyballen!