VERTROUWENSPERSONEN

Ongewenst gedrag kan op een heleboel manieren voorkomen. Omdat het bestuur van Boni het belangrijk vindt dat leden - bij problemen binnen de vereniging dit ook binnen de vereniging bespreekbaar moeten kunnen maken - heeft het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering van 2005 besloten twee vertrouwenspersonen te benoemen. 

Tevens kunnen leden altijd terecht bij een van de bestuursleden. 

Leden

- Marieke Morrenhof

- Martijn Bos

© 2016 VV Boni | bestuur@vvboni.nl

    • Facebook - Black Circle